jvzsoundsystems, djfredgoedhard, acapulcodriveinshow, evenement, braderie, discoshow, festival, optreden, geluidsinstallatie, lichtinstallatie, podium, bands, dorpsfeest, bruiloft, bruiloften
JVZ soundsystems
JVZ soundsystems materialen
JVZ soundsystems fotos
JVZ soundsystems videos
JVZ soundsystems ocassions
JVZ soundsystems contac
Drivein show
DJ Fred goedhard videos
JVZ soundsystems informatiepagina


Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks al onze inspanningen kan de verstrekte informatie echter onjuistheden bevatten. Op deze site getoonde producten, specificaties, omschrijvingen, prijzen en afbeeldingen gelden onder voorbehoud van rechten. Wij respecteren uw privacy en zullen geen gegevens aan derden verstrekken. Voor copyright en rechten aangaande deze website verwijzen wij naar het betreffende onderdeel van deze site.


Uitsluiting Aansprakelijkheid


Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of het gebruik van informatie op deze website, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat opzettelijkheid en/of grove nalatigheid kan worden verweten. Eventuele aanbiedingen op onze website gelden onder voorbehoud van bevestiging door ons. Alle op deze website getoonde logo's en productafbeeldingen anders dan van onszelf vallen onder de rechten van de betreffende eigenaar.


voor meer informatie zie : Digital Millennium Copyright Act  (DMCA)